Kamis, 16 Februari 2012

Puja Mantra/Doa dalam Kegiatan Rutin

 1. Panganjali dan Prama Santih

  Om Suastyastu
  (Oh Hyang Widhi, semoga hamba dalam keadaan selamat)

  Om santih, santih, santih Om
  (OH Hyang Widhi, semoga damai, damai, damai selalu)

 2. Memulai Suatu Pekerjaan

  Om awighnam astu namo sidham
  (OH Hyang Widhi,semoga tidak ada halangan,semoga tujuan tercapai)

  Om sidhi astu tad astu swaha
  (OH Hyang Widhi,hormat kami semoga semua berhasil baik)

 3. Bangun Pagi

  Om jagrasca prabhata kalasca ya namah swaha
  (OH Hyang Widhi, hamba memuja Mu, bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat)

 4. Membersihkan Diri
  1. Cuci Tangan:

   Om ang argha dwaya ya namah
   (OH Hyang Widhi, semoga kedua tangan hamba bersih)

  2. Cuci Kaki:

   Om pang pada dwaya ya namah
   (OH Hyang Widhi, semoga kedua kaki hamba bersih)

  3. Berkumur:

   Om jang jihwaya ya namah
   (OH Hyang Widhi, semoga mulut hamba bersih)

  4. Menggosok Gigi:

   Om sri dewi bhatrisma yogini yon amah
   OH Hyang Widhi,Dewi Sri Bhatrisma Yogini semoga gigi hamba bersih)

  5. Mandi Siram Badan:

   Om Gangga amerta ya namah
   (OH Hyang Widhi, semoga air gangga ini membersihkan kehidupan)

   Om sarira parisudha mam swaha
   (OH Hyang Widhi, semoga badan hamba menjadi bersih)

  6. Keramas:

   Om gangga namurteya namah,
   Om gring Çiwagriwa yanamah

   (OH Hyang Widhi, semoga air gangga ini menjadi amerta dan membersihkan segala kekotoran kepala hamba)

 5. Potong Ternak

  Om paÇu pasaya wihmahe,
  sirasce daya dimahi tano jiwah pracodayat santih, santih, santih Om

  (OH Hyang Widhi ternak ini hamba ikat dan hamba potong lehernya untuk hamba persembahkan dengan pikiran suci, semoga jiwa/ rohnya mendapat supat/peningkatan, semoga damai, damai, damai selalu)

 6. Diwaktu Makan
  1. Menghadapi Makanan:

   Om ang kang kasolkaya IÇana ya namah swaha,
   Swasti swasti sarwa dewa Bhuta Pradhana Purusa sang Yoga yanamah

   (OH Hyang Widhi yang bergelar IÇana/bergerak cepat para Dewa Bhuta dari unsur pradhana purusa, para yogi, semoga senang bekumpul menikmati makanan ini)

  2. Yadnya Sesa dipinggir Piring:

   Om sarwa bhuta sukkha pretebhyah swaha
   (OH Hyang Widhi semoga para bhuta senang menikmati makanan ini dan sesudahnya supaya pergi tidak mengganggu)

  3. Mulai Makan (menyuap makanan):

   Om amrtadi sajiwanti ya namah swaha
   (OH Hyang Widhi semoga makanan ini menjadi amerta yang menghidupkan hamba)

  4. Sesudah Makan:

   Om dirghayur astu, awigenam astu Çubham astu
   Om sriyam bhawantu, kesamasampurna ya namah swaha
   Om santih, santih, santih om

   (OH Hyang Widhi semoga hamba panjang umur, tiada halangan )

 7. Selesai Bekerja

  Om dewa suksma parama acintya ya namah swaha
  Sarwa karya prasidhatam
  Om santih, santih, santih om

  (OH Hyang Widhi, prama acintya yang maha gaib,
  atas anugrahMU,
  segala pekerjaan hamba senantiasa kepada MU yang baik itu)


SUMBER: http://suyadnya.wordpress.com

Puja Mantra/Doa Menghaturkan Sesajen

 1. Pemercikan Air Suci/Tirta

  Om Mang Parama Çiwa amertha ya namah swaha

  (Oh Hyang Widhi Parama Çiwa dalam aksara Mang pelebur mala, menganugrahakan amerta)

 2. Puja Padmasana

  Om Anantasana padmasana ya namah

  (Oh Hyang Widhi yang bersinggah sana dipadmasana/lambing teratai suci/tiada terbatas,hamba memuja Mu)

 3. Puja Dewa Pratistha

  Om Ang dewa Prtistha ya namah

  (Oh Hyang Widhi,semoga Hyang Widhi berstana dalam kesucian bakthi hamba,dalam ucapan ang pencipta alam)

 4. Menghaturkan Dupa
 5. Om agnir-agnir jyotir-jyotir dupam samar-payami

 6. Menghaturka Bunga Menurut Warna

  Umpama dengan bung 5 warna :

  Om puspa panca warna ya namah swaha

 7. Penyucian Sesajen

  Om kara murcyate, pras-pras pranamya ya namah swaha.

  (Oh Hyang Widhi Engkau adalah Omkara bentuk aksara suci, semoga upacara hamba menjadi sempurna, sempurna ,sempurna untuk bhakti hamba kepada MU.)

 8. Ngayaban Sesajen untuk Para Dewa/Tuhan Yang Maha Esa

  Om dewa Amukti,
  Sukham Bhawantu,
  Purnam bhawantu,
  Sriyam bhawantu namo namah swaha

 9. Menghaturkan Sesajen untuk Leluhur
 10. Om Buktiantu Pitra dewa bukti mukti wara swadah,
  Ang Ah

 11. Menghaturkan Segehan

  Om Buktiantu durga katara,
  Buktiantu kalamewaca, buktiantu bhuta butangah.

  (Oh Hyang Widhi hamba menyuguhkan sesajen kepada durga katara, kepada kalamawaca dan kepada bhuta butangah)

 12. Yadnya Sesa
  1. Untuk para bhuta sama seperti yadnya sesa waktu makan
  2. Om Sarwa bhuta pratebhyah swaha

  3. Untuk leluhur
  4. Om buktiantu pitara dewam, bukti mukti wara swaha Ang Ah

  5. Untuk para dewata

   Om Dewa Amikti,
   Sukham bhawantu,
   Purnam bhawantu,
   Sriyam bhawantu
   Nma namah swaha.


SUMBER: http://suyadnya.wordpress.com

Puja Mantra/Doa dalam Sembahyang

 1. Sikap Sempurna (Asana)

  Om parasada sthiti Çarira Çiwa sici
  Nirmala ya namah swaha.

  (Oh Hyang Widhi dalam wujud Siwa, suci tak ternoda, hormat hamba, hamba telah duduk dengan tenang )

 2. Peranayama (Pengaturan Nafas)
  1. Puraka (tarik nafas)

   Om Ang Namah.
   (Oh Hyang Widhi dalam aksara Ang pencipta hamba hormat)

  2. Kumbaka (tahan nafas)

   Om Ung namah.
   (Oh Hyang Widhi dalam aksara Ung pemelihara hamba hormat)

  3. Recaka (keluarkan nafas)

   Om Mang namah.
   (Oh Hyang Widhi dalam aksara Mang pelebur, hamba hormat)

 3. Puja untuk Dupa

  Om Ang dupa dipastru ya namah.
  (Oh Hyang Widhi hamba persembahkan dupa ini)

 4. Menyucikan Kembang

  Om Puspa Danta Ya Namah.
  (Oh Hyang Widhi semoga puspa ini suci putih bagaikan gigi)

 5. Kramaning Sembah
  1. Sembah puyung/tangan kosong:

   Om atma tattwatma suddhamam swaha.
   ( Om atma, atmanya kenyataan ini bersihkanlah hamba)

  2. Menyembah Sang Hyang Widhi sebagai Sang Hyang Aditya dengn bunga:

   Om adityasyaparam jyoti,
   Rakta teja namo’stute,
   Sweta pankaja madyasthe,
   Bhaskaraya namo stute.

   (Om sinar surya yang maha hebat,Engkau bersinar merah,hormat,padaMU Engkau yang berada ditengah teratai putih, hormat pada Mu pembuat sinar.)

  3. Menyembah Tuhan sebagai Ista Dewata dengan Kembang/Kwangen:

   Om nama dewa adhisthanaya,
   Sarwa wyapi waisiwaya,
   Padmasana eka prastisthaya,
   Ardhanareswaryai nama namah.

   (om kepada dewa yang bersemayam pada tempat yang tertinggi,kepada Çiwa yang sesungguhnyalah berada dimana-mana, kepada dewa yang bersemayam di tempat duduk bunga teratai sebagai satu tempat kepada ardhanareswari hamba menghormat)

  4. Menyembah Tuhan sebagai Pemberi Anugrah dengan Kwangen:

   Om Anugraha manohara,
   Dewadattanugrahaka,
   Ancanam sarwa pujanam,
   Namah sarwanugrahaka,

   Dewa dewi maha sidhi,
   Yajnanga nirmalatmaka,
   Laksmi siddhiscadirgahayuh,
   Nirwighna sukha wrddhisca.

   (Om anugrah yang menarik hati, anugrah yang diberikan para dewa, pujaan semua pujaan, hormat pada Mu memberi semua anugrah. Dewa dewi yang sangat bersih berbadan Yajna, berkepribadian suci, kebahagiaan kesempurnaan panjang umur, tiada rintangan gembira dan kemajuan.)

  5. Sembah Puyung:

   Om Dewa Suksme Pramacintya Ya Namah swaha.

   (om hormat pada dewa yang tak terpikirkan yang maha tinggi yang gaib.)

 6. Metirtha (Pemercikan Tirta)
  1. Pemercikan Tirtha Pembersihan/Pengelukatan:

   Om pratama sudha,dwitya sudha,tritya sudha, catur sudha,
   Pancamini sudha,sudha-sudha wariastu.

  2. Pemercikan Tirtha Wasupada (Pemercikan 3x):

   Om ang Brahma amertha ya namah,
   Om ung wisnu amertha ya namah,
   Om mang iswara amertha ya namah
   .

   (Oh Yang Widhi bergelar Brahma, Wisnu Iswara hamba memujaMU semoga dapat memberikan kehidupan,dengan tirtha ini. )

   1. Minum Tirtha Tiga Kali:

    Om sarira paripurna ya namah,
    Om ang ung mang sarira sudha,
    Pramantya ya namah,
    Om um ang samo sampuran ya namh.

   2. Meraup, Percikan Tirtha ke Muka:

    Om Çiwa amertha ya namah,
    Om sadha Çiwa amertha ya namah,
    Om prama Çiwa amertha ya namh.

    (oh Yang Widhi (Çiwa , sudha Çiwa prama Çiwa) hamba memujaMU semoga memberi amertha pada hamba)

 7. Memasang Bija
  1. Bija untuk diDahi:

   Om Çriyam Bhawantu,
   (Oh Yang Widhi , semoga kebahagian meliputi hamba)

  2. Bija diBawah Tenggorokan:

   Om Sukham Bhawantu,
   (Oh Yang Widhi semoga kesenangn selalu hamba peroleh)

  3. Bija untuk diTelan:

   Om Purnam Bhawantu,
   Om Ksama Sampurna Ya Namah Swaha.

   (Oh Yang Widhi semoga kesempurnaan meliputi hamba, Oh Yang Widhi semoga semuanya menjadi bertambah sempurna)

 8. Meninggalkan Tempat Suci

  Om ksama swanam Mahadewa,
  Sarwa prani hitang kara mamoco sarwa papebyah,
  Palayaswa sadha Çiwa.

  (Oh Yang Widhi,Mahadewa pencipta segala makhluk, ampunilah dosa hamba, bebaskan hamba dari segala macam dosa, lindungilah dan tutunlah hamba kejalan yang benar Oh Yang Widhi sadha Çiwa )


SUMBER: http://suyadnya.wordpress.com

Puja Mantra/Doa untuk Tujuan Tertentu

 1. Memohon Perlindungan

  Om tryam bhakam ya jamahe,
  Sugandim pusti wardhanam,
  Unwarrukham iwa bandanat,
  Mrityor muksoyamaritat.

  (Oh Hyang Widhi hamba memujaMU Rudra yang menyebarkan keharuman dan memperbanyak makanan, hindarkan lah hamba dari keraguan. Bebaskan hamba dari penderitaan dan keterikatan)

 2. Mengunjungi Orang Sakit

  Om sarwa lara wighnan sarwa klesa,
  Sarwa rogo winasa ya namah.

  (Oh Hyang Widhi semoga segala halangan, segala penyakit, segala penderitaan dan gangguan sirna binasa semuanya)

 3. Mendengar Orang Meninggal/Berkunjung ke Tempat Orang Meninggal

  Om atma tattwatma naryatma swadah,Ang Ah,
  Om swargantu, moksantu ,sunyantu murcantu,
  Om ksama sampurna ya namah swaha.

  (Oh Hyang Widhi semoga atma sianu (yang meninggal) mendapat alam surga, alam moksa, mencapai keheningan, tanpa derita, ampunilah segala dosanya, semoga ia mencapai kesempurnaan, demikian puja hamba)

 4. Untuk Pertemuan/Rapat
  1. Pembukaan Rapat:

   Om sam gacchadwam, sam vada-dwam,
   Sam wo manamsi janatam dewa bhagam yatha purwe sam janana upasate,
   Om samani wa akutih samana hardayaniwah, samanamastu womano yatha wah susahasti,
   Om ano bhardrah kratawo yantu wiswatah.

   (Oh Hyang Widhi kami berkumpul ditempat ini hendak berbicara satu sama lain untuk menyatukan pikiran sebagai mana halnya para dewa selalu bersatu. Oh Hyang Widhi tuntunlah kami agar sama dalam tujuan, sama dalam hati bersatu dalam pikiran hingga dapat hidup bersama dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Oh Hyang Widhi semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru)

  2. Penutup Rapat:

   Om mantrahinam kryahinam,
   Bhakti-hinam parameswara tad,
   Pujitam mahadewa paripurna tad astume,
   Om dirghayur nirwighnam sukkha wrdhi nugrahakam.

   (Oh Hyang Widhi doa kami kurang,perbuatan kami tiada sempurna,bhakti hamba juga tiada sempurna, maka dari itu kami memuja MU Iswara yang agung, semoga dapat menganugerahkan kesempurnaan/kemampuan melakukan kewajiban. Oh Hyang Widhi semoga kami senantiasa sukses tanpa halangan dan meperoleh kebahgiaan)

 5. 5. Penyumpahan pejabat/pegawai:
  1. Awal Teks Sumpah:

   Om Atah Paramawisesa,
   Saya bersumpah………

   (Oh Hyang Widhi yang maha kala memerintah,
   saya bersumpah ….)

  2. Pengukuhan Sumpah oleh Rohaniwan:

   Om tat sat paramawisesa,
   Om um rah phat astra astray a namah,
   Om atma tatwatma sudhamam swaha,
   Om om ksama sampurnaya namah swaha,
   Om Çri pasupathaye hum phat,
   Om Çri yam bhawantu sukham,
   Bhawantu purnam bhawantu,
   Om santih, santih, santih, om.

   (Om Engkau adalah paramatman ampunilah hamba. Oh Hyang Widhi Raja makhluk yang mulia, Engkau adalah Hum Phat semoga dianugerahi kesejahteraan, kebahagiaan dan kesempurnaan(semoga kami yang bersumpah dapat melaksanakan kewajiban sesuai sumpah dengan sempurna ) Oh Hyang Widhi semoga damai, damai, damai selalu)

 6. Doa waktu memulai membaca kitab agama (Weda)

  Om Narayana,
  Om Saraswati Jaya.

  (Oh Hyang Widhi (Narayana ) Oh Hyang Widhi (Saraswati) semoga hamba menang (berhasil) jaya. )

 7. Doa untuk Apel Kerja/Upacara Bendera
  1. :
   Om ksama swamam jagatnatha,
   Sarwa papa hitngkarah,
   Sarwa karya sidham dehi,
   Pranamya suryeswaram.

   (Oh Hyang Widhi pelindung alam semesta pencipta semua makhluk ampunilah hamba, anugerahilah hamba dengan keberhasilan atas semua karya hamba ini, hamba memuja Mu )

  2. :
   Twam suryah twam Çiwakarah,
   Twam rudro bahni laksanah,
   Twam hi sarwa gatakarah,
   Nama karyam prajayate.

   (Hyang Widhi adalah surya, maha sici Rudra, laksana api, meresap meliputi semua Semoga upacara yang hamba laksanakan berkenan dan berhasil baik )

  3. :
   Ksama swamam maha saki,
   AsteÇwarya gunatmakah,
   Mocayaet sasatam papam,
   Sarwam aloka darpanam.

   (Ampunilah hamba, Hyang Widhi maha kuasa memiliki delapan sifat kemaha kuasaan,semoga hamba bebas dari dosa, karena semua ini laksana cermin bagi hamba Mu)


SUMBER: http://suyadnya.wordpress.com